Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Agendas and Minutes

20/05/2024: AGENDA: Cyfarfod Blynyddol - Annual Meeting
Lawrlwythwch / Download : Drafft Cofnodion - Draft Minutes
Lawrlwythwch / Download : Agenda with new online joining instructions
Adroddiad Heddlu Dyfed Powys Police Report 04/24
Minutes of Special Meeting 22/04/2024 (English)
Cofnodion y Cyfarfod Arbenning 22/04/2024 (Cymraeg)
Crynodeb Blwyddyn yn diweddu 2024 - Summary Year ended 2024

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyfarfod Blynyddol o’r Cyngor uchod i’w gynnal yng Nghanolfan Ieuenctid Tysul,Llandysul a thrwy ddull fidio-gynhadledda (mae manylion ymuno ar yr Agenda) ar 20 Mai 2024 am 7.30yh.

Notice is hereby given that the Annual Meeting of the above Council will be held at Tysul Youth Centre, Llandysul and remotely via video-conferencing (joining details are on the Agenda) on 20 May 2023 at 7.30pm.

**Yn anffodus mae'r cyfarfod oedd i'w gynnal ar ddydd Llun 13eg wedi ei ohirio tan ddydd Llun 20fed Mai.**
**Unforturnately the meeting which was due to be held on Monday 13th has been postponed until Monday 20th May.**
 


11/03/2024: Cofnodion y Cyfarfod Mis Mawrth 2024 - Minutes of the March 2024 meeting
Lawrlwythwch yma - Download here


12/02/2024: Cofnodion y Cyfarfod mis Chwefror 2024 February Minutes
Download the minutes


08/01/2024: Cofnodion y Cyfarfod mis Ionawr 2024 - January 2024 Minutes
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes


11/12/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Rhagfyr 2023 - December 2023 Minutes
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes


13/11/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Tachwedd 2023 - Minutes of the November 2023 Minutes
Lawrlwythwch y Cofnodion y Cyfarfod mis Tachwedd 2023 - Download the Minutes of the November 2023 Minutes


09/10/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Hydref 2023 - October Minutes 2023
Lawrlwythos y Cofnodion - Download the Minutes 2023


11/09/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Medi - Minutes of the September Minutes
Lawrlwythwch Cofnodion mis Medi - DOWNLOAD the September Minutes


10/07/2023: Cofnodion y Cyfarfod mis Gorffennaf / July Meeting Minutes
Lawrlwythwch yma / Download here


12/06/2023: Cofnodion y Cyfarfod / Minutes of the Meeting 12/06/2023
Lawrlwythwch gofnodion y cyfarfod / Download the Minutes of the Meeting 12/06/2023


15/05/2023: Cofnodion cyfarfod blynyddol - Annual Meeting Minutes
LAWRLWYTHWCH y Cofnodion cyfarfod blynyddol - DOWNLOAD the Annual Meeting Minutes


17/04/2023: Cofnodion Cyfarfod / Minutes of the Meeting 17/04/2023
Lawrlwythwch Cofnodion Cyfarfod / Download Minutes of the Meeting 17/04/2023


See all Minutes

Top of page

News

Tender for Brush Cutting 2024

Tender for Brush Cutting in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by April 5th 2024...

Tender for Maintenance work 2024

Maintenance work in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by 5th April 2024...

NACRO drop-in sessions at Tysul Hall

4th  April 2024 11am to 1pm – Neuadd Tysul Hall, Llandysul.  
 

All news
{C}{C} {C}