Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

[News:Title]

[News:Story]
[News:Picture]
[News:Documents]
 

 

Newyddion

Diogelu Cymru

Dolenni Defnyddiol

GIG 111 Gwirwyr Symptomau
Ewch i http://111.gig.cymru os ydych chi am wirio’ch symptomau am bob math o gyflyrau yn gyflym a dod o hyd i’r ffordd orau o’u trin nhw...

GWOBR Y GYMUNED 2020

Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grwp ym Mhlwyf Llandysul sydd wedi rhoi gwasanaeth da i'r gymuned neu wedi rhagori mewn maes arbennig? Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grwp sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth ar lefel Sirol neu Genedlaethol, neu wedi rhoi gwasanaeth hir yn y maes gwirfoddol? Beth am enwebu'r unigolyn neu'r grwp ar gyfer Gwobr y Gymuned 2020?

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd...

Maes Chwarae ail agor yn y parc 20/07/2020

Mae Cyngor Cymuned Llandysul wedi ailagor yr maes chwarae ym Mharc Goffa Llandysul.
Gweler yr asesiad risg ynghlwm...

Yr holl newyddion