Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

[News:Title]

[News:Story]
[News:Picture]
[News:Documents]
 

 

Newyddion

Swyddi Cynghorwyr Cymuned

Hysbysir drwy hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Cymuned Llandysul Ward Trefol a 2 Ward Capel Dewi...

Goleuadau Nadolig newydd

Hoffai Cynghorwyr Cymuned Llandysul ddiolch i'r gymuned am eu holl waith caled a'u cefnogaeth wrth godi arian ar gyfer y goleuadau Nadolig newydd...

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Gyngor Cymuned Llandysul gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol...

Yr holl newyddion