Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Gwobr Y Gymuned 2021

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ar gyfer 2021
 
Y dyddiad cau yw 30.01.2022
 
Ystyrir yr holl enwebiadau yn ôl eu haeddiant.
 
Am wybodaeth bellach a ffurflenni Enwebu, cysylltwch â Chlerc y Cyngor yn y cyfeiriad a roddir isod, neu cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol.

MEINI PRAWF AR GYFER

TARIAN GWOBR Y GYMUNED CYNGOR CYMUNED LLANDYSUL

 

  1. Dylai pob unigolyn neu grwpiau fyw ym Mhlwyf Llandysul, neu

  2. Rhaid i bob unigolyn weithio/gael ei gyflogi ym Mhlwyf Llandysul, neu

  3. Ymwneud a CHYMDEITHAS WIRFODDOL o fewn Plwyf Llandysul, neu

  4. Yn ddisgybl sy’n derbyn addysg llawn amser o fewn Plwyf  Llandysul, neu

  5. Unigolyn neu dîm sydd wedi rhagori mewn maes o’u dewis ac wedi derbyn cydnabyddiaeth ar lefel Sirol neu Genedlaethol, neu

  6. Cydnabyddiaeth am wasanaeth hir yn y maes GWIRFODDOL.

  7. Ni roddir y darian fwy nag unwaith arwahan i amgylchiadau arbennig ac yn ôl penderfyniad y Cyngor.

 
(Golyga Plwyf Llandysul -Yr ardal sydd yn dod o dan awdurdod Cyngor Cymuned Llandysul)
 
Ystyrir yr enwebiadau yn ôl eu haeddiant. 
 
Cyflwynir y darian mewn seremoni bob blwyddyn.
 
Gellir cael ffurflenni enwebu oddi wrth Clerc Cyngor Cymuned Llandysul
Mrs Nia Davies – cyfeiriad a rhif ffôn isod – neu wrth eich Cynghorwyr Lleol
 
Gall y Cyngor roi gwobr ar unrhyw adeg i unrhyw unigolyn neu grŵp yn ôl eu hewyllys.
 
Gall Cynghorwr wneud enwebiadau.Gwobr Y Gymuned Ffurflen Enwebu - Community Award 2021 Application Form
Gwobr Y Gymuned - MEINI PRAWF / Community Award 2021 - CRITERIA

 

 

News

Community Award 2021

Nominations are now being accepted for 2021
 
Closing date is 30.01.2022
 
All nominations will be considered on their merit...

Tender for Maintenance work 2022

Maintenance work in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by 30th March 2022...

Tender for Brush Cutting 2022

Tender for Brush Cutting in Llandysul.
Please download the form and send the completed tender to The Clerk by 30th March 2022...
All news