Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

GWOBR Y GYMUNED 2020

Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grwp ym Mhlwyf Llandysul sydd wedi rhoi gwasanaeth da i'r gymuned neu wedi rhagori mewn maes arbennig? Ydych chi'n adnabod unigolyn neu grwp sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth ar lefel Sirol neu Genedlaethol, neu wedi rhoi gwasanaeth hir yn y maes gwirfoddol? Beth am enwebu'r unigolyn neu'r grwp ar gyfer Gwobr y Gymuned 2020?

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Y dyddiad cau yw 11.12.2020

Am wybodaeth bellach a ffurflen enwebu, cysylltwch â Chlerc y Cyngor ccllandysulcc@hotmail.co.uk, neu cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol.
 

 

News

Keep Wales Safe

Useful links

NHS 111 online symptom checker asset
Visit www.111.wales.nhs.uk and quickly check your symptoms for a variety of conditions and find out the best way to treat them...

COMMUNITY AWARD 2020

Do you know a person or group in the Parish of Llandysul who has served the community well or excelled in a particular field? Do you know an individual or group who has received recognition at County or National level, or have a long-standing commitment and service in a voluntary capacity? Why not nominate the individual or group for the Community Award 2020?

We are currently accepting applications...

Children's play area - reopens 20/07/2020

Llandysul Community Council has re-opened the play area in Llandysul Memorial Park.
Please see attached risk assessment...
All news