Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Diogelu Cymru

Dolenni Defnyddiol

GIG 111 Gwirwyr Symptomau
Ewch i http://111.gig.cymru os ydych chi am wirio’ch symptomau am bob math o gyflyrau yn gyflym a dod o hyd i’r ffordd orau o’u trin nhw. Bydd yn arbed amser i chi drwy’ch helpu i ddod o hyd i’r gwasanaeth GIG cywir i drin eich symptomau. #HelpuNiHelpuChi 

Uned mân anafiadau 
Oeddech chi’n gwybod bod yna glinigau ar gael i drin mân anafiadau fel nad oes angen i chi fynd i’ch adran damweiniau ac achosion brys? Edrychwch i weld ble mae’ch clinig agosaf ar-lein. http://111.gig.cymru  #HelpuNiHelpuChi  

Fferyllfa
Oeddech chi’n gwybod bod fferyllwyr wedi’u cymhwyso i roi cyngor clinigol i chi, ac weithiau, nhw o bosib fydd orau i’ch rhoi chi ar ben ffordd i gael y cymorth cywir? Gwiriwch eich symptomau arlein 111.gig.cymru a galwch heibio’ch fferyllfa leol. #HelpuNiHelpuChi

Gwasanaethau Brys
Dylech chi ddefnyddio’ch adran frys oni bai bod gennych chi anafiadau neu salwch sy’n bygwth bywyd. Gallai gwasanaethau arall, fel uned mân-anafiadau, eich helpu yn gynt. Mae 999 ac adrannau damweiniau ac achosion brys ar gyfer achosion brys go iawn. #HelpuNiHelpuChi  

 

News

Notice of Audit Financial Year End 31/03/21

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004
Llandysul Community Council
Financial year ended 31 March 2021

Keep Wales Safe

Useful links

NHS 111 online symptom checker asset
Visit www.111.wales.nhs.uk and quickly check your symptoms for a variety of conditions and find out the best way to treat them...

COMMUNITY AWARD 2020

Do you know a person or group in the Parish of Llandysul who has served the community well or excelled in a particular field? Do you know an individual or group who has received recognition at County or National level, or have a long-standing commitment and service in a voluntary capacity? Why not nominate the individual or group for the Community Award 2020?

We are currently accepting applications...

All news