Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Diogelu Cymru

Dolenni Defnyddiol

GIG 111 Gwirwyr Symptomau
Ewch i http://111.gig.cymru os ydych chi am wirio’ch symptomau am bob math o gyflyrau yn gyflym a dod o hyd i’r ffordd orau o’u trin nhw. Bydd yn arbed amser i chi drwy’ch helpu i ddod o hyd i’r gwasanaeth GIG cywir i drin eich symptomau. #HelpuNiHelpuChi 

Uned mân anafiadau 
Oeddech chi’n gwybod bod yna glinigau ar gael i drin mân anafiadau fel nad oes angen i chi fynd i’ch adran damweiniau ac achosion brys? Edrychwch i weld ble mae’ch clinig agosaf ar-lein. http://111.gig.cymru  #HelpuNiHelpuChi  

Fferyllfa
Oeddech chi’n gwybod bod fferyllwyr wedi’u cymhwyso i roi cyngor clinigol i chi, ac weithiau, nhw o bosib fydd orau i’ch rhoi chi ar ben ffordd i gael y cymorth cywir? Gwiriwch eich symptomau arlein 111.gig.cymru a galwch heibio’ch fferyllfa leol. #HelpuNiHelpuChi

Gwasanaethau Brys
Dylech chi ddefnyddio’ch adran frys oni bai bod gennych chi anafiadau neu salwch sy’n bygwth bywyd. Gallai gwasanaethau arall, fel uned mân-anafiadau, eich helpu yn gynt. Mae 999 ac adrannau damweiniau ac achosion brys ar gyfer achosion brys go iawn. #HelpuNiHelpuChi  

 

News

Announcement

Keep Wales Safe

Useful links

NHS 111 online symptom checker asset
Visit www.111.wales.nhs.uk and quickly check your symptoms for a variety of conditions and find out the best way to treat them...

COMMUNITY AWARD 2020

Do you know a person or group in the Parish of Llandysul who has served the community well or excelled in a particular field? Do you know an individual or group who has received recognition at County or National level, or have a long-standing commitment and service in a voluntary capacity? Why not nominate the individual or group for the Community Award 2020?

We are currently accepting applications...

All news