Cyngor Cymuned
LLANDYSUL

 

Cymraeg

Llandysul Community Council Badge of office

LLANDYSUL
Community Council

 

English

Cyfarfod Cyhoeddus am Neuadd Tysul

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr 7.30pm
Neuadd Tysul, Llandysul

Mae hwn yn gyfarfod agored a gall unrhyw un o'r pentref fod yn bresennol - bydd croeso cynnes i chi. Bydd hwn yn gyfle i drafod dyfodol y neuadd a chyfrannu at gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rydym wir eisiau eich mewnbwn a byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i ymuno â ni.
Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau, cysyllwch â Clerc y Cyngor Cymuned drwy e-bostio - ccllandysulcc@hotmail.co.uk
 

 

News

Community Award 2021

Nominations are now being accepted for 2021
 
Closing date is 30.01.2022
 
All nominations will be considered on their merit...

Public meeting about Tysul Hall

Tuesday, 7th December, 7.30pm
Neuadd Tysul, Llandysul

This is an open meeting and anyone from the village can attend - a warm welcome awaits...

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021 Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Llandysul Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General...

All news